محسن رسولی

بازرگانی برنج زرین کشت

استان
مازندران
شهر
فریدونکنار
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات بازرگانی برنج زرین کشت
برنج هاشمی گیلان ناظری کناری
برنج هاشمی گیلان ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج لاشه فجر معطر ناظری کناری
برنج لاشه فجر معطر ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج کشت دوم زرین کشت
برنج کشت دوم زرین کشت
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج فجرمعطر فریدونکنار ناظری
برنج فجرمعطر فریدونکنار ناظری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج طارم محلی فریدونکنار ناظری کناری
برنج طارم محلی فریدونکنار ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج شیرودی زرین کشت
برنج شیرودی زرین کشت
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج شیرودی خوشپخت ناظری کناری
برنج شیرودی خوشپخت ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج سرلاشه طارم محلی ناظری کناری
برنج سرلاشه طارم محلی ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج سرلاشه شیرودی خوشپخت ناظری کناری
برنج سرلاشه شیرودی خوشپخت ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج سرلاشه دوباره کشت خاص ناظری کناری
برنج سرلاشه دوباره کشت خاص ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج ریزدانه طارم محلی فریدونکنار ناظری کناری
برنج ریزدانه طارم محلی فریدونکنار ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج دوباره کشت خاص فریدونکنار ناظری کناری
برنج دوباره کشت خاص فریدونکنار ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج قهوه ای رژیمی ناظری کناری
برنج قهوه ای رژیمی ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج هاشمی فریدونکنار
برنج هاشمی فریدونکنار
حداقل سفارش 10 کیلوگرم