محصولات مهدی مرتضوی

پسته مرغوب
پسته مرغوب
مهدی مرتضوی 

موجودی 50000 کیلوگرم

حداقل 2 کیلوگرم

آجیل و خشکبار قیمت توافقی
زعفران ممتاز
زعفران ممتاز
مهدی مرتضوی 

موجودی 500 کیلوگرم

حداقل 10 گرم

چاشنی و ادویه جات قیمت توافقی