کتایون آشنا

خاطره

استان
تهران
شهر
تهران
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات خاطره
قیصی درجه یک وصادراتی
قیصی درجه یک وصادراتی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
سویا انسانی
سویا انسانی
حداقل سفارش 1000 تن
اوره روس وایران
اوره روس وایران
حداقل سفارش 200000 تن
مشتقات نفتی
مشتقات نفتی
حداقل سفارش 200000 تن
شکر برزیل گریدA
شکر برزیل گریدA
حداقل سفارش 12500 تن
ذرت برزیل
ذرت برزیل
حداقل سفارش 2000 کیلوگرم
برنج خاطره طلایی
برنج خاطره طلایی
حداقل سفارش 50000 کیسه