حسین استبرقی

گسترش کشاورز خاتم

استان
یزد
شهر
هرات
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات گسترش کشاورز خاتم
پسته
پسته
حداقل سفارش 5 کیلوگرم