علیرضا طیب لی

برند نامشخص

استان
تهران
شهر
تهران
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات علیرضا طیب لی
اناناس کمپوتی
اناناس کمپوتی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط 10میوه
مخلوط 10میوه
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
هلو سفید
هلو سفید
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
سیب
سیب
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
نارنگی
نارنگی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط حبه ای
مخلوط حبه ای
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
قیصی زرد الو
قیصی زرد الو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
انبه خلال
انبه خلال
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط 14 میوه
مخلوط 14 میوه
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پاپریکا
پاپریکا
حداقل سفارش نامشخص
اناناس
اناناس
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
ملون
ملون
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
خرمالو
خرمالو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
نارگیل
نارگیل
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
موز
موز
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
لبو
لبو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
هلو
هلو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
سیب لبویی
سیب لبویی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
کیوی
کیوی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم