حمیدرضامتانت

برند نامشخص

استان
خوزستان
شهر
بهبهان
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات حمیدرضامتانت
بلغورگندم
بلغورگندم
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
گندم حلیم
گندم حلیم
حداقل سفارش 500 کیلوگرم