• پنیر پیتزا خاوران و چناران در ۴ کیفیت بسته بندی ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ گرمی خرید به صورت چکی و نقدی(۵ درصد)

قیمت : هر کیلوگرم 47,900 - 62,900 تومان

دیدگاه کاربران

به محصول رتبه بدهید