صنایع غذایی دسته بندی
اوره روسیه
اوره روسیه
حداقل سفارش 12000 تن
تخم مرغ زرده طلایی
تخم مرغ زرده طلایی
حداقل سفارش 20 بسته
زیره سبز
زیره سبز
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
برنج
برنج
حداقل سفارش نامشخص
برنج محلی
برنج محلی
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
برنج هندی
برنج هندی
حداقل سفارش 5 تن
گوجه فرنگی
گوجه فرنگی
حداقل سفارش 200 کیلوگرم
انجیر پرک
انجیر پرک
حداقل سفارش 7 کیلوگرم
انجیر 2a
انجیر 2a
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
فندق
فندق
حداقل سفارش 3 کیلوگرم
گوجه ربی درجه یک
گوجه ربی درجه یک
حداقل سفارش 5 تن
فروش شمش مس ایزوتوپ روس
فروش شمش مس ایزوتوپ روس
حداقل سفارش نامشخص
اوره روس
اوره روس
حداقل سفارش نامشخص
چای سیاه فوری
چای سیاه فوری
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
چای ماچا
چای ماچا
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
خرما
خرما
حداقل سفارش 2 تن
نبات زرین
نبات زرین
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
خرما
خرما
حداقل سفارش 10000 کیلوگرم
مربا هویج ۳۰۰ گرم بهانه
مربا هویج ۳۰۰ گرم بهانه
حداقل سفارش 20 بسته
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی بهانه
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی بهانه
حداقل سفارش 50 بسته
شیراستریل یک لیتری
شیراستریل یک لیتری
حداقل سفارش نامشخص
عسل
عسل
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
کلوچه پیرکوه لاهیجان و قلی زاده
کلوچه پیرکوه لاهیجان و قلی زاده
حداقل سفارش 100 کارتن
گلاب
گلاب
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
عرق کاسنی
عرق کاسنی
حداقل سفارش نامشخص
روغن  ارده کنجد
روغن ارده کنجد
حداقل سفارش 1 عدد
رب گوجه فرنگی ....رب اسپتیک
رب گوجه فرنگی ....رب اسپتیک
حداقل سفارش نامشخص
باقله خشک
باقله خشک
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
رب گوجه فرنگی ....رب اسپتیک
رب گوجه فرنگی ....رب اسپتیک
حداقل سفارش نامشخص
سیر قرمز و سفید
سیر قرمز و سفید
حداقل سفارش نامشخص
کنجاله کلزا
کنجاله کلزا
حداقل سفارش نامشخص
سبوس و گندم شکسته
سبوس و گندم شکسته
حداقل سفارش نامشخص