آجیل و خشکبار دسته بندی
اناناس کمپوتی
اناناس کمپوتی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط 10میوه
مخلوط 10میوه
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
هلو سفید
هلو سفید
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
سیب
سیب
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
نارنگی
نارنگی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط حبه ای
مخلوط حبه ای
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
قیصی زرد الو
قیصی زرد الو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
انبه خلال
انبه خلال
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط 14 میوه
مخلوط 14 میوه
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پاپریکا
پاپریکا
حداقل سفارش نامشخص
اناناس
اناناس
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
ملون
ملون
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
خرمالو
خرمالو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
نارگیل
نارگیل
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
موز
موز
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
لبو
لبو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
هلو
هلو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
سیب لبویی
سیب لبویی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
کیوی
کیوی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
پسته
پسته
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
توت خشک اعلای گناباد
توت خشک اعلای گناباد
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
پسته سفید
پسته سفید
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
عناب بیرجند
عناب بیرجند
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
کشمش
کشمش
حداقل سفارش 1 کیسه
گوجه خشک
گوجه خشک
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
پسته تمام خندان محصول مهر 1400بسیار خوشمزه سایز درشت و متوسط
پسته تمام خندان محصول مهر 1400بسیار خوشمزه سایز درشت و متوسط
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
زرشک
زرشک
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
تخمه آفتاب گردان شمشیری و دورسفید و تخمه کدو
تخمه آفتاب گردان شمشیری و دورسفید و تخمه کدو
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
تخمه کدو
تخمه کدو
حداقل سفارش نامشخص