آجیل و خشکبار دسته بندی
فندق
فندق
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
انواع کشمش
انواع کشمش
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
توت خشک
توت خشک
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
انواع خشکبار ضامن
انواع خشکبار ضامن
حداقل سفارش نامشخص
بادام سنگی
بادام سنگی
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
پرتقال خشک اسلایس
پرتقال خشک اسلایس
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
سیب زرد خشک
سیب زرد خشک
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
انجیر خشک ارگانیک
انجیر خشک ارگانیک
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
انجیر خشک
انجیر خشک
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
فروش خشکبار
فروش خشکبار
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
لیموسنگی خشک اسلایس شده
لیموسنگی خشک اسلایس شده
حداقل سفارش 15 کیلوگرم
پسته ، زرشک ،زعفران
پسته ، زرشک ،زعفران
حداقل سفارش نامشخص
گردوی ایرانی
گردوی ایرانی
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
سویا آجیلی
سویا آجیلی
حداقل سفارش 50 کارتن
نخودچی
نخودچی
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
نخودچی گلچین
نخودچی گلچین
حداقل سفارش 10 تن
بادام زمینی
بادام زمینی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
بادوم زمینی
بادوم زمینی
حداقل سفارش 10 تن
فندق ا
فندق ا
حداقل سفارش 200 کیلوگرم
بادام سنگی زعفران خشکبار (برگه ،لواشک وغیره)
بادام سنگی زعفران خشکبار (برگه ،لواشک وغیره)
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
بادام زمینی برشته
بادام زمینی برشته
حداقل سفارش 1500 تن
بادام درختی
بادام درختی
حداقل سفارش 200 کیلوگرم
تخمه
تخمه
حداقل سفارش نامشخص
قیسی
قیسی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
برگه زرد آلو
برگه زرد آلو
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
مغز گردو
مغز گردو
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
گردو
گردو
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
تخمه کدو
تخمه کدو
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
تخمه کدو
تخمه کدو
حداقل سفارش 200 کیلوگرم
بادام درختی
بادام درختی
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
لواشک
لواشک
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
تخمه آفتاب گردان سنقری
تخمه آفتاب گردان سنقری
حداقل سفارش 200 کیلوگرم