دانه های روغنی دسته بندی
تخم خربزه صادراتی
تخم خربزه صادراتی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
روغن زیتون تضمینی فرابکر طارم از تولید به مصرف
روغن زیتون تضمینی فرابکر طارم از تولید به مصرف
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
زيتون پرورده پرگردو
زيتون پرورده پرگردو
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
زيتون بی هسته
زيتون بی هسته
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
زيتون باهسته
زيتون باهسته
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
زیتون پرورده ویژه دلفین  ۱۰۰۰ گرمی
زیتون پرورده ویژه دلفین ۱۰۰۰ گرمی
حداقل سفارش 4 بسته
ارده فرنگیس  ۷۰۰ گرمی
ارده فرنگیس ۷۰۰ گرمی
حداقل سفارش 5 بسته
روغن زیتون بکر اصل خالص طارم
روغن زیتون بکر اصل خالص طارم
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
روغن کنجد اعلا از کنجد ایرانی
روغن کنجد اعلا از کنجد ایرانی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
روغن ارده ترنم 830 سی سی
روغن ارده ترنم 830 سی سی
حداقل سفارش 20 کارتن
شیره انگور ترنم-350 گرم
شیره انگور ترنم-350 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
شیره خرما ترنم-350 گرم
شیره خرما ترنم-350 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
کنجد بوداده ترنم-200 گرم
کنجد بوداده ترنم-200 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
ارده قهوه ترنم-250 گرم
ارده قهوه ترنم-250 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
ارده فندقی ترنم-250 گرم
ارده فندقی ترنم-250 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
کرم کنجد ترنم-250 گرم
کرم کنجد ترنم-250 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
ارده شکلاتی ترنم-250 گرم
ارده شکلاتی ترنم-250 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
حلوا ارده ترنم-800 گرم
حلوا ارده ترنم-800 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
حلوا ارده ترنم-500 گرم
حلوا ارده ترنم-500 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
حلوا ارده ترنم-250 گرم
حلوا ارده ترنم-250 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
ارده کنجد ترنم-250 گرم
ارده کنجد ترنم-250 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
ارده کنجد ترنم-500 گرم
ارده کنجد ترنم-500 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
روغن پرس سرد چریش
روغن پرس سرد چریش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
حلوا ارده شکری ریوکان - ۲۰۰ گرمی
حلوا ارده شکری ریوکان - ۲۰۰ گرمی
حداقل سفارش 16 عدد
حلوا ارده شکری ریوکان- ۵۰ گرمی
حلوا ارده شکری ریوکان- ۵۰ گرمی
حداقل سفارش 1 کارتن
حلوا ارده شکری ریوکان - ۳.۵ کیلویی
حلوا ارده شکری ریوکان - ۳.۵ کیلویی
حداقل سفارش 4 عدد
حلوا ارده شکری ریوکان - ۴۰۰ گرمی
حلوا ارده شکری ریوکان - ۴۰۰ گرمی
حداقل سفارش 6 عدد
حلوا شکری پشمکی ریوکان - ۶۵۰ گرم
حلوا شکری پشمکی ریوکان - ۶۵۰ گرم
حداقل سفارش 6 عدد
کره بادام زمینی
کره بادام زمینی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
کنجد دو آتیشه
کنجد دو آتیشه
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
ارده تنوری
ارده تنوری
حداقل سفارش 1 کیلوگرم