لبنیات دسته بندی
شیراستریل یک لیتری
شیراستریل یک لیتری
حداقل سفارش نامشخص
روغن حیوانی
روغن حیوانی
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
کشک محلی کم نمک
کشک محلی کم نمک
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روغن زرد گاوی
روغن زرد گاوی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روعن حیوانی اعلای گاوی
روعن حیوانی اعلای گاوی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
روغن حیوانی گوسفندی اصل
روغن حیوانی گوسفندی اصل
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
کشک رشته ای ساده آجیلی بیرجند فاخر خراسان
کشک رشته ای ساده آجیلی بیرجند فاخر خراسان
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روغن زرد حیوانی ( ساری یاغ )
روغن زرد حیوانی ( ساری یاغ )
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روغن حیوانی گاوی
روغن حیوانی گاوی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
عسل با موم
عسل با موم
حداقل سفارش نامشخص
شیر عسل البحر
شیر عسل البحر
حداقل سفارش 2 تن
روغن گوسفندی بز
روغن گوسفندی بز
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روغن حیوانی کرمانشاهی
روغن حیوانی کرمانشاهی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
کره محلی
کره محلی
حداقل سفارش نامشخص
روغن محلی
روغن محلی
حداقل سفارش نامشخص
روغن حیوانی ( ساری باغ)
روغن حیوانی ( ساری باغ)
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
روغن زرد گاوی کره خامه ممتاز فدک (1000گرمی)
روغن زرد گاوی کره خامه ممتاز فدک (1000گرمی)
حداقل سفارش نامشخص
کره گاوی
کره گاوی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
شير خشك صنعتي اسكيم ( بدون چربي ) و پر چرب و پودر آب پنير
شير خشك صنعتي اسكيم ( بدون چربي ) و پر چرب و پودر آب پنير
حداقل سفارش 1 کیسه
ماست
ماست
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
کارتن پستی سایز پنج طرح جدید (بسته 10 عددی) 5 لایه
کارتن پستی سایز پنج طرح جدید (بسته 10 عددی) 5 لایه
حداقل سفارش 1 بسته
پنیر پروسس 1000 گرمی شگالیو
پنیر پروسس 1000 گرمی شگالیو
حداقل سفارش 100 بسته
مینارین قنادی مخصوص شگالیو
مینارین قنادی مخصوص شگالیو
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
خامه قنادی ترکیبی مینارین ممتاز شگالیو
خامه قنادی ترکیبی مینارین ممتاز شگالیو
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
خامه قنادی 100درصد حیوانی شگالیو
خامه قنادی 100درصد حیوانی شگالیو
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
پنیر موزارلا 180 گرمی شگالیو
پنیر موزارلا 180 گرمی شگالیو
حداقل سفارش 200 بسته
پنیر موزارلا 500 گرمی شگالیو
پنیر موزارلا 500 گرمی شگالیو
حداقل سفارش 200 بسته
پنیر موزارلا 1000 گرمی شگالیو
پنیر موزارلا 1000 گرمی شگالیو
حداقل سفارش 100 بسته
پنیر پروسس ایتالیایی شگالیو
پنیر پروسس ایتالیایی شگالیو
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
پنیر پروسس کم چرب شگالیو
پنیر پروسس کم چرب شگالیو
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
پنیر موزارلا کم رطوبت شگالیو
پنیر موزارلا کم رطوبت شگالیو
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
پنیر پیتزای پروسس پرچرب شگالیو
پنیر پیتزای پروسس پرچرب شگالیو
حداقل سفارش 20 کیلوگرم