چاشنی و ادویه جات دسته بندی
فروش زنجبیل به صورت قلم و پودر
فروش زنجبیل به صورت قلم و پودر
حداقل سفارش 1 کیسه
فروش انواع سیاه دانه ایرانی ، هندی و سوری
فروش انواع سیاه دانه ایرانی ، هندی و سوری
حداقل سفارش 1 کیسه
فروش دارچین به صورت قلم وپودر
فروش دارچین به صورت قلم وپودر
حداقل سفارش 1 کارتن
فروش فلفل سیاه به صورت قلم و پودر خالص
فروش فلفل سیاه به صورت قلم و پودر خالص
حداقل سفارش 1 کیسه
فروش جوش شیرین
فروش جوش شیرین
حداقل سفارش 1 کیسه
فروش انواع خمیر مایه
فروش انواع خمیر مایه
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
فروش نشاسته گندم پودری و گرانول
فروش نشاسته گندم پودری و گرانول
حداقل سفارش 1 کیسه
زعفران یک مثقالی
زعفران یک مثقالی
حداقل سفارش 20 عدد
فروش زردجوبه
فروش زردجوبه
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
شکر سفید کیسه پنجاه کیلویی
شکر سفید کیسه پنجاه کیلویی
حداقل سفارش 5 تن
زعفران نگین یک گرمی
زعفران نگین یک گرمی
حداقل سفارش 20 بسته
زعفران نگین یک مثقالی
زعفران نگین یک مثقالی
حداقل سفارش 20 بسته
قلم دارچین گل سرخی
قلم دارچین گل سرخی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
لیمو عمانی درشت
لیمو عمانی درشت
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
لیمو عمانی آسیابی
لیمو عمانی آسیابی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
فلفل قرمز
فلفل قرمز
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
اسلایس پیاز سفید خشک شده
اسلایس پیاز سفید خشک شده
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
اسلایس سیر خشک شده
اسلایس سیر خشک شده
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
زردچوبه 5 کیلویی عزت
زردچوبه 5 کیلویی عزت
حداقل سفارش 1 بسته
بیکینگ پودر یاس
بیکینگ پودر یاس
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
بیکینگ پودر یاس سفید
بیکینگ پودر یاس سفید
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
گل محمدی
گل محمدی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
زعفران نگین اتویی ممتاز
زعفران نگین اتویی ممتاز
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
شکر
شکر
حداقل سفارش 500 بسته
زعفران
زعفران
حداقل سفارش 10 گرم
پوشال نگین اعلا درجه یک بیرجند یک کیلویی
پوشال نگین اعلا درجه یک بیرجند یک کیلویی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
پوشال شکسته اعلا فاخر خراسان (یک کیلویی) تضمینی
پوشال شکسته اعلا فاخر خراسان (یک کیلویی) تضمینی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم