پانسمان زخم دسته بندی
پماد آلفا
پماد آلفا
حداقل سفارش 2 عدد
چسب ضد حساسیت 1.25cm میکروپور  3M
چسب ضد حساسیت 1.25cm میکروپور 3M
حداقل سفارش 1 بسته