کامپیوتر ولبتاپ
کامپیوتر ولبتاپ
مهدی احمدی جوان 

موجودی نامشخص

حداقل 2 عدد

ماشین های اداری هر عدد 15,000,000 - 20,000,000 تومان
باطری آلکالاین تراست
باطری آلکالاین تراست
حمیدرضا کلانی 

موجودی 10000 بسته

حداقل نامشخص

ماشین های اداری هر عدد 150,000 - 500,000 تومان
کارتخوان سیار ثابت
کارتخوان سیار ثابت
مصطفی ترشیز 

موجودی نامشخص

حداقل 50 عدد

ماشین های اداری هر عدد 1 - 6 تومان