پروتئین دسته بندی
ژامبون با 90درصد گوشت قرمز کامپوره خزر
ژامبون با 90درصد گوشت قرمز کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص
فیله گوشت تنوری 98% کامپوره خزر
فیله گوشت تنوری 98% کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص
سردست گوسفندی آریا پروتئین
سردست گوسفندی آریا پروتئین
حداقل سفارش 900 گرم