آجیل و خشکبار دسته بندی
انجیر پرک
انجیر پرک
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
انجیر پرک
انجیر پرک
حداقل سفارش 7 کیلوگرم
انجیر 2a
انجیر 2a
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
فندق
فندق
حداقل سفارش 3 کیلوگرم
زعفران
زعفران
حداقل سفارش 5 گرم
انجیر 3a
انجیر 3a
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
سیر ارگانیک شهرستان تویسرکان
سیر ارگانیک شهرستان تویسرکان
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
مغز گردو درجه دو سفید شهرستان تویسرکان
مغز گردو درجه دو سفید شهرستان تویسرکان
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
تخمه آفتابگردان چینی
تخمه آفتابگردان چینی
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
پسته
پسته
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
مغز پسته دستچین
مغز پسته دستچین
حداقل سفارش 200 گرم
اناناس کمپوتی
اناناس کمپوتی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط 10میوه
مخلوط 10میوه
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
هلو سفید
هلو سفید
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
سیب
سیب
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
نارنگی
نارنگی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط حبه ای
مخلوط حبه ای
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
قیصی زرد الو
قیصی زرد الو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
انبه خلال
انبه خلال
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط 14 میوه
مخلوط 14 میوه
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پاپریکا
پاپریکا
حداقل سفارش نامشخص
اناناس
اناناس
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
ملون
ملون
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
خرمالو
خرمالو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
نارگیل
نارگیل
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
موز
موز
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
لبو
لبو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
هلو
هلو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
سیب لبویی
سیب لبویی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
کیوی
کیوی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم