تجهیزات کشاورزی و دامپروری دسته بندی
کود پودری سولفات پتاسیم
کود پودری سولفات پتاسیم
حداقل سفارش نامشخص
کود پودری نیترات کلسیم
کود پودری نیترات کلسیم
حداقل سفارش نامشخص
کود پودری سولفات آهن
کود پودری سولفات آهن
حداقل سفارش نامشخص
کود پودری 30-5-15
کود پودری 30-5-15
حداقل سفارش نامشخص
کود پودری 12-12-36
کود پودری 12-12-36
حداقل سفارش نامشخص
کود سه بیست
کود سه بیست
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
کود پودری NPK
کود پودری NPK
حداقل سفارش نامشخص
دستگاه شستشوی هویج،سیب زمینی،شلغم،چغندر،سیر،پیاز
دستگاه شستشوی هویج،سیب زمینی،شلغم،چغندر،سیر،پیاز
حداقل سفارش 1 عدد
هیومیک اسید مایع
هیومیک اسید مایع
حداقل سفارش نامشخص
پرمیکس غنی سازی ارد پونان و سبوس های فراوری شده گندم برنج جو
پرمیکس غنی سازی ارد پونان و سبوس های فراوری شده گندم برنج جو
حداقل سفارش نامشخص
گوگرد پودری معدنی
گوگرد پودری معدنی
حداقل سفارش نامشخص
سبزینه مارال
سبزینه مارال
حداقل سفارش نامشخص
گوگرد پودری معدنی
گوگرد پودری معدنی
حداقل سفارش نامشخص
خاک لئوناردیت
خاک لئوناردیت
حداقل سفارش نامشخص
سولفات آهن
سولفات آهن
حداقل سفارش نامشخص
سولفات پتاسیم
سولفات پتاسیم
حداقل سفارش نامشخص
خاک لئوناردیت
خاک لئوناردیت
حداقل سفارش نامشخص
اوره
اوره
حداقل سفارش 1000 تن
هیومیک اسید مایع
هیومیک اسید مایع
حداقل سفارش نامشخص
کلروپتاس
کلروپتاس
حداقل سفارش نامشخص
تخم پیاز ( بذر پیاز )
تخم پیاز ( بذر پیاز )
حداقل سفارش 100 گرم
کود کامل گرانول
کود کامل گرانول
حداقل سفارش نامشخص
کود آلی گرانول
کود آلی گرانول
حداقل سفارش نامشخص
خاک لئوناردیت
خاک لئوناردیت
حداقل سفارش نامشخص
هیومیک اسید گرانول
هیومیک اسید گرانول
حداقل سفارش نامشخص
گوگرد پودری معدنی
گوگرد پودری معدنی
حداقل سفارش نامشخص
کلرورپتاسیم
کلرورپتاسیم
حداقل سفارش نامشخص
عصاره مایع مرغی
عصاره مایع مرغی
حداقل سفارش نامشخص
خاک لئوناردیت
خاک لئوناردیت
حداقل سفارش نامشخص
کود پودری NPK
کود پودری NPK
حداقل سفارش نامشخص
گوگرد پودری معدنی
گوگرد پودری معدنی
حداقل سفارش نامشخص
سوپر فسفات گرانول ساده
سوپر فسفات گرانول ساده
حداقل سفارش نامشخص